Toeristische Uitvoeringsalliantie

VVV Zeeland vormt samen met Economische Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme het samenwerkingsverband de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA). Gezamenlijk brengen we onze expertise en netwerk in om te werken aan de versterking van de vrijetijdseconomie in Zeeland. Zo dragen we bij aan de provinciale en gemeentelijke doelstellingen op het gebied van toerisme. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van de toeristische bestedingen en het aantal overnachtingen en aan het verhogen van de toegevoegde waarde van de toeristische sector.

De alliantie kiest duidelijk voor ontwikkelingen die passen bij de identiteit van Zeeland. De uitgangspunten van Land in Zee en het DNA van de gemeenten vormen de basis. TUA concentreert zich op vijf thema's die bijdragen aan de versterking van de Zeeuwse identiteit in toeristische productontwikkeling en profilering: digitale innovaties, recreatieve mobiliteit, vernieuwing van het kustproduct, nieuwe verdienmodellen en gezonde regio. De organisaties doen dit elk vanuit zijn eigen kracht en discipline.

Magazine 'Gastvrij Zeeland'

Per 5 april 2017 brengt TUA tweemaal per jaar een eigen Magazine uit: 'Gastvrij Zeeland'. Dit magazine is bestemd voor recreatie- en toerismeprofessionals en gericht op alle facetten van de recreatie- en toerisme-industrie. Het 40 pagina’s tellende blad heeft een oplage van 3.500 ex. en wordt verzonden aan toeristische ondernemers, particuliere verhuurders, overheden (ambtenaren en bestuurders), maatschappelijke stakeholders (natuurorganisaties, culturele instellingen) en andere zakelijke partners.

Het blad inspireert, motiveert, vermaakt, prikkelt en informeert. In ‘Gastvrij Zeeland’ staan artikelen die ondernemers niet alleen van (nieuwe) informatie voorzien, maar hen ook handvaten geven om de kennis in het vakblad zelf toe te passen. Het blad is toegankelijk: veel mooi beeld, een stoere Zeeuwse opmaak en korte, afwisselende artikelen maken het tot een zeer tot lezen uitnodigend.

Adverteren

Binnen een dergelijk blad is er natuurlijk ook ruimte om mensen te inspireren met uw product en/of dienst. Dat doen we door middel van een advertorial. Zo is er alle ruimte om uw verhaal en filosofie goed naar voren te laten komen binnen uw doelgroep. Wat dat betreft ligt uw advertorial letterlijk in het verlengde van de bladformule: het inspireren van ondernemers. We bieden u graag de kans om als een van de eersten in te springen op dit nieuwe initiatief.

Gastvrij Zeeland ontvangen?

Wilt u adverteren of het blad ontvangen? Stuur dan uw verzoek per mail aan s.davidse@vvvzeeland.nl.