Marketingdatabank

“Zeeland was weer geweldig! Het was heerlijk genieten en er was ontzettend veel te doen. We gaan volgend jaar zeker weer terug.” Zo luidt de ideale reactie na afloop van een verblijf in Zeeland. Een reactie die lang niet meer zo vanzelfsprekend is. Vroeger was het haast vanzelfsprekend waar de vakantie heen ging (“We gaan naar Zeeland”). Tegenwoordig gaat het om nieuwe belevingen opdoen: in Nederland, in Europa en ver daarbuiten. De gast is niet meer zo loyaal aan een bestemming en dat raakt, in combinatie met enkele andere factoren, vooral een bestemming als Zeeland waar het herhalingsbezoek van oudsher hoog was.

Kerncijfers gastvrijheidseconomie 2017

Cultuur, horeca, sport, retail, vervoer: de gastvrijheidssector is een brede sector en raakt alle mogelijke types van vrijetijdsbesteding van Nederlanders en internationale bezoekers. In dit digitale magazine geeft het NBTC inzicht in de belangrijkste kerncijfers van de sector en een overzicht van relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie.

Bekijk de kerncijfers

Toerisme in Perspectief 2018

In dit rapport van het NBTC wordt een beeld geschetst van actuele trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarbij wordt eerst kort ingegaan op ontwikkelingen wereldwijd en in Europa; vervolgens wordt nader stilgestaan worden bij de positie van Nederland. Naast een terugblik op 2016, wordt tevens een groeiverwachting gegeven voor het lopende jaar (2018). Het accent in het rapport ligt op het inkomend toerisme, maar daarnaast komt ook kort het binnenlands toerisme aan de orde.

Bekijk het rapport


Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025

NBTC heeft een toekomstperspectief 2025 voor de destinatie Holland ontwikkeld. Voor de toeristische sector vormt deze blik op de toekomst waardevolle input als het gaat om het verzilveren van kansen: meer reizigers naar Nederland en meer bestedingen tijdens hun verblijf hier. Dit perspectief beperkt zich niet tot een beschrijving van wat de toekomst gaat brengen, het wil ook heel nadrukkelijk richting geven aan die toekomst. Het is een bruikbaar handvat om samen met publieke en private partijen te bepalen hoe we optimaal op de te verwachten langetermijnontwikkelingen kunnen inspelen.

Meer informatie