Visie

Technologische, demografische, sociale en financiële veranderingen zorgen voor een steeds sneller veranderende omgeving. Als organisatie is het nodig om hierop flexibel in te spelen.

1. VVV Zeeland als inspiratiepunt
De consument van vandaag de dag stelt hoge eisen en heeft al veel gezien en gedaan. Traditionele informatietechnieken volstaan niet om de hedendaagse gast te enthousiasmeren. De gast wil geen producten meer afnemen, maar belevenissen. Emoties, relevantie, betrokkenheid, ontmoetingen en ervaringen vormen de basis van de belevingseconomie en beïnvloeden zijn keuze . Deze nieuwe rol heeft gevolgen voor de inhoud (content) en de keuze van nieuwe informatiekanalen. Beeld en video prikkelt de verbeelding en spreekt gasten aan op emotioneel vlak. De rol van de VVV baliemedewerkers verandert van informeren naar op maat inspireren. Zo onderscheidt het VVV-inspiratiepunt zich van anderen informatiebronnen als Google en drukwerk. Ook de inrichting van de VVV-inspiratiepunten zal veranderen in een inpirerend startpunt van beleving in Zeeland. Daarnaast ambieren we ook mobiele inspiratiepunten die worden ingezet bij grotere evenementen of bv. bij aankomst van een zeecruiseschip.

2. VVV Zeeland als informatiemakelaar
Met alle informatie over de regio beschikt onze database over een onschatbare bron aan informatie. De hedendaagse gast wil zich op ieder tijdstip en overal informeren. Ondernemers in het toeristisch gebied zijn ook een belangrijk distributiepunt voor informatie. De gasten stellen ook aan recepties vragen over activiteiten en hierdoor fungeert de receptie als een soort mini-­VVV. Informatie verzamelen en verspreiden kost heel veel tijd (en daarmee geld) en is geen corebusiness van een ondernemer. VVV Zeeland faciliteert en voorziet ondernemers van relevante informatiebronnen en –technieken. Als neutrale non-­profitorganisatie bieden we eerlijke informatie die we verrijken, opslaan in de database en gereed maken voor selectieve verspreiding. De ondernemer kan gebruik maken van deze data voor de informatievoorziening aan de eigen gasten. Een optimaal geïnformeerde gast zal een positievere beleving hebben van de mogelijkheden in Zeeland, wat bijdraagt aan de kansen dat een gast een fan van Zeeland wordt. Deze database kan als bron dienen voor nieuwe websites, platformen, app’s en informatiesystemen. VVV Zeeland wordt informatiemakelaar.

3. VVV Zeeland als toeristische marketingautoriteit
VVV Zeeland heeft de ambitie om derden te ondersteunen met hun marketingactiviteiten en zich te ontwikkelen tot dé toeristische marketingautoriteit van Zeeland. Samen met ondernemers en overheden wordt invulling gegeven aan een integrale marketingstrategie. VVV Zeeland kan als onafhankelijke organisatie partijen verbinden en collectieve promotie voor Zeeland als toeristische bestemming stimuleren. In opdracht van stakeholders worden we ingehuurd voor een adviserende, coördinerende of uitvoerende rol bij marketingtrajecten en/of toeristische produtontwikkeling (zoals routes) en projecten. VVV Zeeland is betrokken bij diverse initiatieven en streeft vanuit die rol naar een integraal toeristisch beleid in Zeeland.

4. Kanteling van het exploitatiemodel
Diverse ontwikkelingen bij de stakeholders vergen een nieuwe kijk op de dienstverlening en de exploitatie van VVV Zeeland. Doordat de gast steeds minder bereid is te betalen voor informatie (deze is veelal gratis te verkrijgen via internet) dalen traditionele inkomstenbronnen van de verkoop van informatiegidsen of routes sterk. Ook de inkomsten van de toeristische ondernemers dalen. Zij verkiezen een afname van concrete producten ter vervanging van de traditionele participatiebijdrage of deelname aan algemene regiopromotie. Gastheerschap en het open houden van een VVV-Inspiratiepunt wordt door veel ondernemers gezien als een rol van de overheid. Een nieuw exploitatiemodel voor VVV Zeeland is nodig om de dienstverlening te kunnen garanderen in de toekomst.