Missie & kernwaarden

Missie

De missie van de VVV Zeeland is: Iedereen Fan van Zeeland

VVV Zeeland staat voor de toeristische promotie van de Provincie Zeeland zowel in binnen- als buitenland. Via diverse media verleiden we de gast in de oriëntatiefase om naar Zeeland te komen.

Tijdens zijn/haar verblijf zijn we de gastheer van de regio. We informeren gericht over wat hier te beleven is en inspireren.... Gasten zijn voortdurend op zoek naar geluksmomenten en nieuwe ervaringen. Hebben zij in Zeeland gevonden wat ze zochten? Heeft Zeeland hun verwachtingen overtroffen? Dan gaan zij als fan naar huis. Door goede informatievoorziening hebben zij het gevoel dat hier nog veel te beleven is en dit motiveert tot herhaalbezoek(en).

Na het verblijf houden we Zeeland top-of-mind door het Fan van Zeeland-platform (www.fanvanzeeland.nl) waar de gast zijn eigen vakantieherinneringen d.m.v. een foto kan delen. Door nauw samen te werken met ondernemers, overheden en inwoners die al fan zijn, creëren we meer Fans van Zeeland. En dit betekent uiteindelijk een positieve stimulans voor het toersime wat een belangrijke economische factor is in Zeeland.

Kernwaarden

De VVV is een sterk merk. Door VVV Nederland is het VVV-merkhuis model ontwikkeld, waarmee de merkboodschap wordt uitgedragen. Deze kernwaarden zijn algemeen voor het VVV-merken daarmee uiteraard ook voor VVV Zeeland van toepassing. Dit is vooral gericht op het inspireren.

Voor de organisatie VVV Zeeland zijn op basis van de toekomstvisie en de daarin geformuleerde ambities aanvullend de volgende vijf kernwaarden geformuleerd:

Persoonlijk: zichtbaar, enthousiast, servicegericht, gastvrij
Verbindend: inlevend, inspirerend, activerend, partnership
Vooruitstrevend: vernieuwend, resultaatgericht, toekomstgericht, ambitieus
Deskundig: professioneel, toegevoegde waarde, betrouwbaar, objectief
Toegankelijk: open, laagdrempelig, 24/7, transparant

Deze kernwaarden vormen de basis van het handelen en de verdere uitwerking in strategische en operationele doelen.