Inspraaksessies Toekomst VVV Zeeland

Uitnodiging

Begin juni heeft VVV Zeeland naar buiten gebracht dat meer gasten niet meer inkomsten voor VVV Zeeland betekenen. De financiële situatie is door de verliezen van de afgelopen jaren verslechterd waardoor een koerswijziging nodig is om weer een gezonde organisatie te worden. U bent als ondernemer en partner van VVV Zeeland onze belangrijkste stakeholder. Vandaar dat we u graag inspraak geven in de toekomstige richting van onze organisatie. De deadline voor het nieuwe plan is aankomende vrijdag 6 september. Deze deadline is gebaseerd op de begrotingsbehandeling 2020 van gemeenten en Provincie.

Ongelukkig moment
Ondanks dat we midden in het drukke toeristische seizoen zitten zijn we genoodzaakt om deze inspraaksessies in juli te houden. Dit heeft alles te maken met de begrotingscycli van de gemeenten en de Provincie. Half september nemen zij een eventueel plan van ons in behandeling om financiële middelen wel of niet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het plan.

Fysieke en digitale inspraak
Na afstemming met verschillende ondernemers is besloten om zowel een fysieke als een digitale inspraak te organiseren op diverse locaties in Zeeland. Op deze manier hopen we de beste optie in de slechtste periode van het jaar gekozen te hebben. We rekenen op uw inbreng. 

Voor de digitale inspraak ontvangen onze partners van onderzoeksbureau KlantOK een link zodat u eenvoudig uw digitale input kunt leveren voor het plan. 

Fysieke inspraaksessies
Het staat u vrij om de meest geschikte locatie voor uzelf te kiezen. We verzoeken u om u hier aan te melden voor deelname aan een van de bijeenkomsten. Voor iedere locatie geldt: 19.30 uur inloop, 20.00 uur start programma tot uiterlijk 22.00 uur, aansluitend optioneel een borrel om na te praten.

Inhoud programma
Voor de opzet van de inspraaksessie is gekozen voor een klantarena. Onderstaand vindt u hiervan een korte toelichting. 

  • In een KlantArena zitten circa 6-10 personen samen met een onafhankelijke gespreksleider aan één tafel. Daar omheen zitten ondernemers, partners en VVV medewerkers in een buitenring.

  • Een KlantArena bestaat uit 2 onderdelen. In de eerste ronde gaat de gespreksleider met de ondernemers en partners in gesprek. Gedurende deze ronde wordt verdieping gezocht met de binnenring over de onderwerpen die in het KlantOK onderzoek naar voren zijn gekomen. Hierbij luistert de buitenring. Tijdens de tweede ronde gaan de binnenring en de buitenring met elkaar in gesprek om zaken te verduidelijken of te verdiepen. De KlantArena duurt ongeveer 2 uur.

  • De discussie wordt voorgezeten door een onafhankelijke gespreksleider van de Arena Company. Op deze manier zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk (objectieve) informatie naar boven komt.

We kunnen uw input goed gebruiken! Vandaar dat we u uitnodigen om u hier aan te melden voor de fysieke inspraaksessies en als partner deel te nemen aan het digitale onderzoek van KlantOK. 

De inschrijving voor de inspiratiesessies is gesloten.