Cijfers en trends

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Kerncijfers gastvrijheidseconomie 2018De gastvrijheidssector is een brede sector bestaande uit onder andere horeca, vervoer, watersport, attractie parken, cultuur, sport, evenementen en meer. Deze sector richt zich op alle vrijetijdsbestedingen van zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers. Het digitale magazine van NBTC geeft inzicht in de belangrijkste kerncijfers van de sector en biedt een overzicht van relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie. Het magazine geeft antwoord op vragen als: wat is het economisch belang van de sector? Hoeveel buitenlandse toeristen komen er naar ons land? Wat zijn populaire vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders?

Bekijk de publicatie


Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025


NBTC heeft een toekomstperspectief 2025 voor de destinatie Holland ontwikkeld. Voor de toeristische sector vormt deze blik op de toekomst waardevolle input als het gaat om het verzilveren van kansen: meer reizigers naar Nederland en meer bestedingen tijdens hun verblijf hier. Dit perspectief beperkt zich niet tot een beschrijving van wat de toekomst gaat brengen, het wil ook heel nadrukkelijk richting geven aan die toekomst. Het is een bruikbaar handvat om samen met publieke en private partijen te bepalen hoe we optimaal op de te verwachten langetermijnontwikkelingen kunnen inspelen.

Bekijk publicatie